SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK4.jpg
shen yao | fall/winter 2017-2018
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK7.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK6.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK8.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK10.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK9.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK11.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK12.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK15.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK13.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK17.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK18.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK22.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK24.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK26.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK25.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK29.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK28.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK30.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK31.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK33.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK34.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK36.jpg
 art director & stylist/ Sheng Yao Huang  photographer/ Pin Chun Fang  model/ Yi Jhang Cheng, Xin Ju San  make-up & hair/ Ooi Oh

art director & stylist/ Sheng Yao Huang

photographer/ Pin Chun Fang

model/ Yi Jhang Cheng, Xin Ju San

make-up & hair/ Ooi Oh

SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK4.jpg
shen yao | fall/winter 2017-2018
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK7.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK6.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK8.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK10.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK9.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK11.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK12.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK15.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK13.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK17.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK18.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK22.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK24.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK26.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK25.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK29.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK28.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK30.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK31.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK33.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK34.jpg
SHEN YAO FW17-18 e-LOOKBOOK36.jpg
 art director & stylist/ Sheng Yao Huang  photographer/ Pin Chun Fang  model/ Yi Jhang Cheng, Xin Ju San  make-up & hair/ Ooi Oh
shen yao | fall/winter 2017-2018

art director & stylist/ Sheng Yao Huang

photographer/ Pin Chun Fang

model/ Yi Jhang Cheng, Xin Ju San

make-up & hair/ Ooi Oh

show thumbnails