Fall/Winter 2017-2108 Lookbook


shen yao Fall/Winter 2017-2108 Lookbook

shen yao Fall/Winter 2017-2108 Lookbook

 

shen yao Fall/Winter 2017-2108 Lookbook

 

shen yao Fall/Winter 2017-2108 Lookbook

shen yao Fall/Winter 2017-2108 Lookbook

shen yao Fall/Winter 2017-2108 Lookbook

shen yao Fall/Winter 2017-2108 Lookbook

shen yao Fall/Winter 2017-2108 Lookbook

shen yao Fall/Winter 2017-2108 Lookbook

shen yao Fall/Winter 2017-2108 Lookbook

shen yao Fall/Winter 2017-2108 Lookbook

shen yao Fall/Winter 2017-2108 Lookbook

shen yao Fall/Winter 2017-2108 Lookbook

shen yao Fall/Winter 2017-2108 Lookbook

shen yao Fall/Winter 2017-2108 Lookbook

shen yao Fall/Winter 2017-2108 Lookbook

shen yao Fall/Winter 2017-2108 Lookbook

shen yao Fall/Winter 2017-2108 Lookbook

shen yao Fall/Winter 2017-2108 Lookbook

shen yao Fall/Winter 2017-2108 Lookbook

shen yao Fall/Winter 2017-2108 Lookbook

shen yao Fall/Winter 2017-2108 Lookbook

shen yao Fall/Winter 2017-2108 Lookbook

shen yao Fall/Winter 2017-2108 Lookbook

art director/stylist/ Sheng Yao Huang

photographer/ Pin Chun Fang

model/ Yi Jhang Cheng, Xin Ju San

make-up & hair/ Ooi Oh